Reklamační řád

Úvod Reklamační řád

Přestože do naší nabídky zařazujeme pouze ověřené a kvalitní výrobky, i při naši maximální péči se může stát, že je zákazníkovi dodán vadný kus, popř. zboží vykazuje jiné vady bránící jeho plnohodnotnému užívání. V takovém případě nás prosím neprodleně informujte a to vždy emailem na adresu hracky (zavináč) purco.cz (s předmětem zprávy "Reklamace") s podrobným popisem vady, číslem faktury či objednávky a pokud je to z povahy vady možné, i fotografií prokazující vadu. Popř. zašlete písemnou reklamaci zaslanou na adresu sídla naší firmy spolu s reklamovaným výrobkem.

 

V případě oprávěné reklamace si vyhrazujeme právo určit způsob rešení reklamace výběrem jedné z těchto možností:

 

1. výměnou vadného zboží za nové zboží (ve lhůtě do 10 pracovních dnů, pokud je dané zboží skladem, popř. do 30 dnů, pokud není dané zboží skladem)

2. pokud to povaha vady umožňuje tak záruční opravou ve lhůtě do 30 dnů

3. nabídkou slevy z kupní ceny

4. odstoupením od smlouvy a vrácením kupní ceny na účet kupujícího pokud nejsme ve lhůtě do 30 dnů schopni záruční opravy ani dodání nového zboží

 

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. K prokázání záruční doby postačuje kupujícímu doklad o zakoupení (faktura), která slouží zároveň jako záruční list.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, ke kterým není určeno. 

Záruka se dále nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, stejně tak za vadu výrobku nejsou považovány barevné odchylky u zboží vyrobeného z přírodního dřeva.

Reklamaci také není možno uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu (např. při zakoupení zboží 2. jakosti) nebo pokud vadu zboží sám způsobil.

 

Zvláštní pozornost věnujte škodám vzniklým při přepravě, vždy si pečlivě zkontrolujte neporušenost a celistvost zásilky při předávání přepravní společností. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jejím poškození, je kupující povinen kurýrovi uvést tuto skutečnost písemně do potvzení o převzetí zásilky a pokud je po rozbalení zásilky zboží poškozeno, nahlásit nám tuto skutečnost do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky. Spolu s tím, je nutné zaslat fotografie způsobu balení zásilky, poškození balení (pokud je), obsahu zásilky a detailem poskození konkrétního zboží.

Zásilky poškozené při přepravě je možné přepravci z naší strany reklamovat pouze do 5 pracovních dnů od převzetí zásilky spolu s příslušnou fotodokumentací, poté již není možno uplatnit škodu.


Také v případě převzetí zásilky bez písemné výtky do předávacích dokumentů kurýrovi není možné později poškození při přepravě uplatnit, potvzením předávacího protokolu bez písemné výtky zákazník stvrzuje, že zásilka byla doručena v bezvadném stavu.

 

Na zboží poskytujeme záruční dobu v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží pokud není uvedeno jinak. Po dobu záruky zaručujeme, že zboží bude způsobilé k účelu, pro který je určeno a bude mít vlastnosti požadované kupujícím či vlastnosti obvyklé.

Copyright 2014 - 2017 © Hračky Purco